15 Ekim 2007

Konsoldan e-posta göndermek

Kurduğumuz sistemlerde neler olup bittiğini izlemek için yada belirli aralıklarla yaptırdığımız bir işin (örneğin yedekleme) sağlıklı bir şekilde yapıldığından emin olmak için birtakım çıktıları e-posta ile takip ederiz. Konsoldan e-posta atmak için;

# mail kullanıcı@alanadı.com -s "Konu Başlığı" < /var/log/dosya.log

komutunu kullanmak yeterlidir. Bu komut ile dosya.log dosyası kullanıcı@alanadı.com'a gönderilir. Fakat bu komutu kullanmak için önce bir MTA ayarı yapmak gerekir. Ben Debian'da ön tanımlı olarak gelen exim4'ü kullanıyorum. Eğer kurulu değil ise:

 # apt-get install exim4

ile kurulumu yapıyoruz. Kullandığım gmail hesabım için ayarları şöyle yapıyorum:

 # dpkg-reconfigure exim4-config


Yapılandırmayı küçük dosyalara bölmek ister misiniz? hayır
Posta yapılandırma türü? Posta gönderme akıllı-makine ile; posta alma SMTP/fetchmail ile
Sistemin posta adı?  localhost.localdomain
Kendisinden gelen SMTP bağlantılarının dinleneceği IP adresleri: 127.0.0.1
Kendisinden posta kabul edilecek diğer adresler: localhost.localdomain
Postaları anahtarlanacak makineler: (boş)
Akıllı-makinenin (smarthost) IP adresi veya makine adı: smtp.gmail.com::587
Dışarı giden postada yerel posta adı gizlensin mi? Hayır
DNS sorgulamaları asgari düzeyde tutulsun mu (İsteğe-bağlı-Bağlantı)? Hayır
Yerel epostalar için dağıtım yöntemi:  /var/mail/ "mbox" biçemi

Ayarları kayıt ediyoruz. Yapılan bu ayarlar /etc/exim4/update-exim4.conf.conf dosyasına yazılır. Bu dosyanın içeriği şöyle birşey oluyor.

 # nano /etc/exim4/update-exim4.conf.conf

dc_eximconfig_configtype='smarthost'
dc_other_hostnames='localhost.localdomain'
dc_local_interfaces='127.0.0.1'
dc_readhost='debian'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets=''
dc_smarthost='smtp.gmail.com::587'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='false'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'


aytekin kullanıcısının gönderdiği postalarda zabazingo@gmail.com adresinin görünmesini istiyorum. Bunun için /etc/email-addresses dosyası şöyle düzenliyoruz.
 # nano /etc/email-addresses

 aytekin: zabazingo@gmail.com

Son olarak kullanıdğımız e-posta adresinin kullanıcı ve şifre bilgilerini girmemiz gerekiyor.
 # nano /etc/exim4/passwd.client

 *:zabazingo:şifre

Ayarlar tamamlandı. Şimdi de exim4'ü yeniden başlatıyoruz.
 # /etc/init.d/exim4 restart

Hiç yorum yok: